ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಕುತೂಹಲ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4, ಬಿಜೆಪಿ 6, ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. 2

ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ 12 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು 4 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.  ಎಸ್.ಡ.ಪಿ.ಐ. 2ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ … Continue reading ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಕುತೂಹಲ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4, ಬಿಜೆಪಿ 6, ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. 2